Högtrycksarbete

Effektivt Högtrycksarbete för svårt nedsmutsade ytor

Vi har lång erfarenhet av att använda oss av högtrycksarbete inom olika områden vilket är ett effektivt sätt att med miljövänliga kemikalier och våra egna bilar utföra ett professionellt arbete åt våra kunder. Klottersanering är ett av våra arbetsområden där vi ser till att klottret försvinner för att skapa en ren fräsch miljö. Vi erbjuder även klotterskydd vilket innebär att det utsatta området täcks med miljövänlig grund som gör att det blir enklare och går snabbare vid nästa rengöringsmoment. Vi erbjuder även fasadtvätt och taktvätt där högtryck snabbt rengöra även svårt nedsmutsade ytor. Vi har också möjlighet att hjälpa till med sanering vid brand och olyckor där vi fotograferar både före och efter arbetet för er dokumentation. Vår personal är på plats vid inomhusarbeten inom 3 timmar och inom 24 timmar för arbete utomhus. Vår personal känns lätt igen då de alltid bär med sig legitimation från Adexia Service AB.

4647300419

Varför högtrycksarbete?

Högtrycksarbete är ett mycket effektivt sätt att sanera och rengöra olika ytor. Med miljövänliga kemikalier skadar vi inte omgivningen vid rengöring för återskapa en fräsch omgivning som är trevlig att vistas i. Vid större nedsmutsade ytor som fasad och tak som angripits av smuts, mossa eller klotter kan vi arbeta snabbare genom att använda vårt högtryckssystem och korta ner arbetstiden för kunden. Högtryckssystemet gör att det blir lättare att komma åt ytor på olika nivåer som balkonger hos fastighetsägare och större broar. Vid arbete med trafikerade broar som behöver stängas av för trafik kan vi borga för ett gott resultat eftersom vi använder våra egna högtrycksbilar. På så vis får vi snabbare igång trafiken och kan minska belastningen på övriga vägar. Högtrycksarbete från oss skonar den intilliggande miljön och de ytor vi arbetar med. Vi välkomnar nya kunder att kontakta oss för såväl förebyggande insatser som snabba utryckningar.

Högtrycksarbete för ett snabbt professionellt resultat

Adexia Service AB erbjuder alla våra kunder olika former av erbjudanden där vi använder våra egna högtrycksbilar med miljövänlig rengöring. Högtrycksarbete Malmö skapar en trivsam omgivning för innevånarna i staden. Rena fasader och tak skapar en fräsch omgivning som man gärna vistas i och vi kan även erbjuda våra kunder att teckna bevakningsavtal med oss för återkommande rengöring. Vi erbjuder utbildad personal som följer upp allt arbete med kunden då vi hela tiden strävar mot att ge ett fullgott resultat. Kontakta vårt serviceföretag för högtrycksarbete pris där vi också har en nöjd-kund-garanti där vi alltid värnar om kunden. Vårt mål är att göra ett bra arbete inom angiven tidsplan.