REGLER FÖR RUTAVDRAG

Nya regler för RUT från 2016 gör att man från den 1 januari 2016 fortfarande får lyfta 50% av den totala kostnaden men skillnaden är att om du är under 65 år får du utnyttja avdraget upp till 25 000 kr.
Är du över 65 år får du, oförändrat, utnyttja upp till 50 000 kr.